TOGIACO

TOGIACO

NHỮNG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA MỘT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT HOÀN CHỈNH

NHỮNG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA MỘT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT HOÀN CHỈNH

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” là đúc kết xương máu của các cụ để lại. Từ canh tác truyền thống, đến canh…
NHỮNG NGUY CƠ CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌ

NHỮNG NGUY CƠ CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌ

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống tưới nhỏ giọt vẫn có một số nguy cơ. Chúng ta cần lưu ý và hạn chế những…
TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CÔNG NGHỆ ISAREL

TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CÔNG NGHỆ ISAREL

Người Israel luôn làm thế giới phải khâm phục và xứng đáng là tấm gương cho nền nông nghiệp thế giới noi theo.
NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Hệ thống tưới nhỏ có nhiều ưu điểm so với các phương pháp tưới khác. Ưu điểm này liên quan tới tốc độ tưới chậm.
ajax-loader