TOGIACO

Bộ lọc

Bộ lọc dành cho hệ thống tưới nhỏ giọt

Bộ lọc đĩa 3/4

Bộ lọc đĩa 3/4

Giá: 120.000 vnđ

Bộ lọc đĩa 1

Bộ lọc đĩa 1

Giá: 150.000 vnđ

Bộ lọc đĩa 1,5

Bộ lọc đĩa 1,5

Giá: 750.000 vnđ

Bộ lọc đĩa 2

Bộ lọc đĩa 2

Giá: 830.000 vnđ

Bộ lọc đĩa ngang 2

Bộ lọc đĩa ngang 2

Giá: 3.750.000 vnđ

Bộ lọc đĩa ngang 3

Bộ lọc đĩa ngang 3"

Giá: 5.150.000 vnđ

Bộ lọc đĩa ngang 4

Bộ lọc đĩa ngang 4"

Giá: 9.285.000 vnđ

ajax-loader