TOGIACO

Ống PE

Phụ kiện ống PE dành cho việc tưới nhỏ giọt

Ống PE 3mm (NK)

Ống PE 3mm (NK)

Giá: 2.500 vnđ

Ống PE 5mm (VN)

Ống PE 5mm (VN)

Giá: 2.000 vnđ

Ống PE 5mm (NK)

Ống PE 5mm (NK)

Giá: 4.000 vnđ

Ống PE 10mm (NK)

Ống PE 10mm (NK)

Giá: 7.000 vnđ

Ống PE 16mm (VN)

Ống PE 16mm (VN)

Giá: 5.500 vnđ

Ống PE 16mm (NK)

Ống PE 16mm (NK)

Giá: 6.500 vnđ

Ống PE 20mm (VN)

Ống PE 20mm (VN)

Giá: 6.500 vnđ

Ống PE 20mm (VN) (dày)

Ống PE 20mm (VN) (dày)

Giá: 7.500 vnđ

Ống PE 20mm (NK)

Ống PE 20mm (NK)

Giá: 7.500 vnđ

ajax-loader