TOGIACO

Phụ kiện ống PE

Đầu nối 1 gờ 3mm

Đầu nối 1 gờ 3mm

Giá: 500 vnđ

Tê 5mm

Tê 5mm

Giá: 1.500 vnđ

Nối 1 gờ 5mm (âm)

Nối 1 gờ 5mm (âm)

Giá: 1.200 vnđ

Nối 1 gờ 5mm (dương)

Nối 1 gờ 5mm (dương)

Giá: 1.000 vnđ

Măng sông 16mm

Măng sông 16mm

Giá: 2.000 vnđ

Măng sông 20mm

Măng sông 20mm

Giá: 2.500 vnđ

Măng sông ren 16x1/2

Măng sông ren 16x1/2

Giá: 3.000 vnđ

Măng sông ren 20x3/4

Măng sông ren 20x3/4

Giá: 3.500 vnđ

Nút bịt 16

Nút bịt 16

Giá: 2.500 vnđ

Nút bịt 20

Nút bịt 20

Giá: 3.000 vnđ

Cút 16mm

Cút 16mm

Giá: 3.000 vnđ

Cút 20mm

Cút 20mm

Giá: 3.500 vnđ

Tê 16mm

Tê 16mm

Giá: 4.000 vnđ

ajax-loader