TOGIACO

Tin tức

LÝ DO 90% CHUYÊN GIA NÔNG NGHIỆP CHỌN TƯỚI NHỎ GIỌT

LÝ DO 90% CHUYÊN GIA NÔNG NGHIỆP CHỌN TƯỚI NHỎ GIỌT

Tin tức

Đăng ngày:14/12/2016

/ Lượt xem:3339

Hiệu quả vượt trội khi sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

Chi tiết Chi tiết
NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Tin tức

Đăng ngày:13/03/2017

/ Lượt xem:50475

Hệ thống tưới nhỏ có nhiều ưu điểm so với các phương pháp tưới khác. Ưu điểm này liên quan tới tốc độ tưới chậm.

Chi tiết Chi tiết
TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CÔNG NGHỆ ISAREL

TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CÔNG NGHỆ ISAREL

Tin tức

Đăng ngày:13/03/2017

/ Lượt xem:14903

Người Israel luôn làm thế giới phải khâm phục và xứng đáng là tấm gương cho nền nông nghiệp thế giới noi theo.

Chi tiết Chi tiết
NHỮNG NGUY CƠ CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌ

NHỮNG NGUY CƠ CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌ

Tin tức

Đăng ngày:16/03/2017

/ Lượt xem:24359

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống tưới nhỏ giọt vẫn có một số nguy cơ. Chúng ta cần lưu ý và hạn chế những nguy cơ này để hệ thống tưới nhỏ giọt đạt hiệu quả cao nhất

Chi tiết Chi tiết
NHỮNG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA MỘT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT HOÀN CHỈNH

NHỮNG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA MỘT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT HOÀN CHỈNH

Tin tức

Đăng ngày:17/03/2017

/ Lượt xem:21278

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” là đúc kết xương máu của các cụ để lại. Từ canh tác truyền thống, đến canh tác hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nước tưới vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tưới nước trong nông nghiệp công nghệ cao khác với tưới truyền thống: tưới đúng thời điểm, tưới đủ (khi nào cây cần nhiều, khi nào cây cần ít), tưới nhàn (tưới kết hợp với bón phân, giảm thời gian, công sức mà năng suất, sản lượng còn cao hơn) thì…

Chi tiết Chi tiết
ajax-loader